У Херсоні відбудеться конференція обласної партійної організації

default-meta-thumb-new

Відповідно до частини четвертої статті 218 Виборчого кодексу України Херсонська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» повідомляє, що 20 вересня 2020 року відбудеться конференція Херсонської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів у депутати місцевих рад усіх рівнів, а також кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.

Початок заходу – 10:00;

Місце проведення – м. Херсонпросп. Ушакова 18/2Центр Туристсько-Краєзнавчої Учнівської Молоді.

Акредитація представників засобів масової інформації на конференцію Херсонської  обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» здійснюватиметься у порядку, затвердженому розпорядженням голови обласної організації.

Телефон для довідок – 066 308 81 83

 

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Херсонська обласна організація

73000, м. Херсон, вул. Соборна,буд.6 к.3, тел/факс. (05522) 32-51-45,32-57-90, 32-53-72

Email21_obl_Khersonska@byut.com.ua

 

 441-20                                                                                          15 вересня 2020 року    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про порядок акредитації представників засобів масової інформації Херсонської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року

1.  Відповідно до пунктів 4.5., 4.6. Статуту партії, затвердити Порядок акредитації представників засобів масової інформації на ІІ-у етапі ХV конференції Херсонської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.

2.  Прессекретарю Херсонської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Косюк В.А. сповістити засоби масової інформації Херсонської області про дату, час, місце проведення ІІ-у етапі ХV-ї конференції Херсонської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.

3.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної партійної організації                                                    Ю.В.Одарченко

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Розпорядженням Голови Херсонської

обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»

від «15» вересня 2020 року № 441-20

ПОРЯДОК

Порядок акредитації представників засобів масової інформації на конференції Херсонської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.

1. Цей порядок розроблено на виконання частини четвертої статті 218 Виборчого кодексу України і визначає умови акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації (далі – ЗМІ) на конференції Херсонської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (далі відповідно  Конференція; організація партії) з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.

2. Акредитація журналістів і технічних працівників ЗМІ на конференції здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання журналістами і технічними працівниками ЗМІ їх професійних обов’язків з дотриманням вимог Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства.

Акредитація здійснюється Прес-службою організації партії шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток (далі – акредитаційні картки).

3. Акредитаційні картки видаються Прес-службою організації партії:

журналістам і технічним працівникам ЗМІ, зареєстрованих в установленому законом порядку, – за поданням редакції ЗМІ;

журналістам і технічним працівникам, які не є штатними чи позаштатними працівниками ЗМІ, – за особистою заявою за умови підтвердження фахової належності.

3.1. У поданні вітчизняного ЗМІ на бланку редакції за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої особи) зазначаються:

його повне найменування;

дата і номер державної реєстрації;

адреса редакції;

адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) ЗМІ, щодо якого(их) вноситься подання;

номери засобів зв’язку.

До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) (паспорт або редакційне посвідчення), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 3 х 4 см.

3.2. У поданні зарубіжного ЗМІ зазначаються:

повне найменування українською, англійською мовами та мовою країни походження;

адреса редакції;

номери засобів зв’язку кореспондентського пункту в Україні та адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) ЗМІ, щодо якого(их) вноситься подання.

До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) (паспорт, редакційне посвідчення або прес-карта), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 3 х 4 см.

3.3. У заявах журналіста і технічного працівника, які не є штатними чи позаштатними працівниками вітчизняного або зарубіжного ЗМІ, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові;

адреса;

номер засобу зв’язку;

адреса електронної пошти (за наявності).

До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність (паспорт, диплом про освіту, редакційне посвідчення, документ, виданий професійним об’єднанням журналістів, прес-карта), та 2 фотокартки заявника розміром 3 х 4 см.

3.4. Журналіст або технічний працівник, який не є штатним чи позаштатним працівником ЗМІ, може акредитуватися за поданням ЗМІ, з яким він співпрацює (з дотриманням вимог підпунктів 3.1, 3.2 пункту 3  цього Положення).

3.5. Подання або заява про акредитацію, що не містить обов’язкової інформації, не розглядається.

3.6. Подання або заява про акредитацію подається до організації партії за адресою: 73000, Херсонська область, Херсонський район, місто Херсон, вул. Соборна, буд6.

3.7. Подання або заяву про акредитацію може бути подано не пізніш як за два дні до дня проведення конференції організації партії. Днем подання таких документів є день фактичного отримання їх організацією партії.

Подання чи заява про акредитацію, подані пізніше ніж за два дні до дня проведення конференції не розглядаються.

Про час і місце проведення конференції з висунення кандидатів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року повідомляється шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті організації партії (веб-сайті політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»).

4. Акредитаційна картка дає право входу до приміщення, в якому відбувається конференція, за наявності у журналіста або технічного працівника документа, що посвідчує особу (паспорт або редакційне посвідчення).

5. Акредитаційні картки видаються Прес-службою журналістам і технічним працівникам особисто. Для отримання акредитаційних карток ЗМІ може визначити уповноважену особу, яка отримує акредитаційні картки за довіреністю, оформленої на бланку редакції ЗМІ за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої особи), завіреної печаткою.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий